|
|
Lån  


 En computer er en Datamaskine eller en datamat, der kan lave automatiske beregninger.

Ordet datamat stammer fra 1960’erne, men er efterhånden blevet fortrængt af ordet computer. Professor Peter Naur, der blev tilbudt stillingen som den første danske professor i Datalogi, spurgte på et møde, om der var nogen, der havde et forslag til et godt dansk ord for det engelske computer. Per Brinch Hansen kom frem til datamat på basis af laundromat/vascomat i et nærliggende møntvaskeri.

Et andet ældre ord er arbejdsstation, som er en computer, som løser en eller flere specialiserede arbejdsopgaver. I dag er udtrykket forældet, men det anvendes dog stadig om fritstående kraftige pc’er, der f.eks. bruges til flersidig beregninger.

Frem til opfindelsen af datamaskinen blev ordet computer på engelsk benyttet om personer, som regel kvinder, der foretog matematiske beregninger, enten med kalkulator eller pen og papir, indtil de blev overflødige, da datamaskinen gjorde sit indtog.

Tanken om programstyrede regnemaskiner har rødder tilbage til det industrielle gennembrud i England omkring 1800. Den fremgår f.eks. af Jacquards mønstervæv og Charles Babbages udviklingsarbejde. Hulkortmaskinerne var også programmerbare. Hollerith/IBM’s maskiner blev programmeret med koblingstavler, mens Powers benyttede connectionboxe.

I slutningen af 1920’erne dukkede de første naturvidenskabelige hulkortanvendelser op. De spillede ikke den store mængdemæssige rolle, men var vigtige for den fortsatte tekniske udvikling. Der var tale om analytisk statistik og udarbejdelse af astronomiske tabeller. Siden fulgte en lang række andre opgaver. Disse stillede krav om maskiner med stadig større programmer. Connectionbox’enes manglende fleksibilitet gjorde dem uegnede til dette formål, og alle naturvidenskabelige beregninger blev derfor udført på koblingstavleprogrammerede maskiner.Kategorier på sider:

Elektronik & EDB Computerkursus Brbare Computere Printerpatroner Tastatur Printer Computermus Computerudstyr diverse Computertasker Gode rd om computerudstyr Ipad Computerudstyr Netbutikker Kampagnetilbud Bredbånd PC-support Software Medier Gratis programmer Computer Tablet PC Antivirus


 Du er her: Computerudstyr - Netannoncer Computerudstyr -